Preparat mot ogräs

Ogräsbekämpning

Produkt Klass Förp  Trp.förp
Tomahawk 180 EC 2 L  5 lit  4x5 lit 

 

Biologiska preparat

Finalsan Ogräs Effekt

Mot ogräs, mossa och alger i trädgårdar och på allmänna platser.

 •  Totalherbicid mot en- och två bladiga ogräs
 •  Även verksam mot mossa och algerogrseffekt finalsan
 •  Effekt redan efter nåra timmar
 •  Kan användas vid både låga och höga
       temperaturer
 •  Finalsan kan utan problem appliceras under 
       träd / buskar då produkten inte skadar plantor
       med vedartad stam
 •  Appliceras genom sprutning
 •  Skonar miljö
 •  Råvaror från naturen
 •  Räcker till ca 2000 m2

Koncentrat av biologiskt ogräsmedel uppbyggt på
pelargonsyra som naturligt bryts ned och således
inte påverkar miljön.

Effektivt mot alla sorters ogräs i trädgårdar, grusgångar och
stenbeläggningar. Vid upprepad behandling bekämpas även
besvärligt flerårigt ogräs.

Ogräseffekt är biologiskt nedbrytbart och redan efter 10 dagar
100% nedbrutet till vatten och koldioxid!

Behörighetsklass 2
Levereras i 10 liter dunk.

Spruta ej på gräsmattor och växter som ska bevaras.

Art. nr L33075

Ogräsättika

24%-ig ättika mot ogräs på hårdgjorda ytor.

Blandas till brukslösning med lika delar vatten.
Dosering: 2-4 dl/m2

Levereras i 25 liters dunk alternativt 1000 liters container.